Ֆինանսներ

detail

Մեր ֆինանսական հաշվետվությունների թափանցիկությունը շատ կարևոր է մեզ վստահված ռեսուրսների նկատմամբ հաշվետվողականություն ցուցաբերելու և մեր շահառուների միջև վստահությունը խթանելու համար: 

Ստորև ներկայացված են մեր աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները.